usg

USG OKA


USG oka i oczodołu to jedno z najczęściej wykorzystywanych w diagnostyce chorób oczu badań. Najczęściej jest wykorzystywane w przypadku braku możliwości oceny oka za pomocą okulistycznej lampy szczelinowej, potrzeby oceny wnętrza/zawartości zmian patologicznych lub konieczności oceny struktur zagałkowych.


Wskazania do badania USG tylnego odcinka oka:


  • „muszki”/męty i błyski w oku
  • nieprzezierność rogówki, soczewki i ciała szklistego
  • ocena tarczy nerwu wzrokowego
  • wylewy krwi do gałki ocznej
  • stany zapalne
  • stan po urazie
  • rozwarstwienie i odwarstwienie siatkówki
  • odłączenie naczyniówki
  • ciało obce wewnątrzgałkowe
  • guzy wewnątrzgałkowe

BIOMETRIA OKA


To ocena długości gałki ocznej , krzywizny rogówki , grubości soczewki i innych parametrów potrzebnych w przypadku doboru mocy implantu przy operacji usunięcia zaćmy lub wysokiej krótkowzroczności. W naszym ośrodku wykonujemy badania biometrii SOCT, biometrii optycznej i ultrasonograficznej.