Wszystkie z oferowanych metod działają na podstawie tej samej procedury – zmieniamy kształt rogówki w celu usunięcia wady wzroku poprzez uzyskanie prawidłowego ogniskowania światła na siatkówce. Przedstawione metody różnią się między sobą jedynie sposobem przygotowania rogówki na działanie wiązki lasera. Nasza rogówka skonstruowana jest bowiem z pięciu warstw komórek o zróżnicowanej grubości. W trakcie zabiegu laserowej korekcji wzroku lekarz-chirurg usuwa nabłonek rogówki czyli jej najbardziej powierzchowną warstwę (metody powierzchowne, np. LASEK, EBK) lub wytwarza płatek rogówki (LASIK i jego modyfikacje) w celu wymodelowania głębszych warstw za pomocą wiązki lasera.

Metoda LASIK z użyciem mikrokeratomu ma ogromną przewagę nad metodą FemtoLASIK, w której do utworzenia płatka służy laser femtosekundowy. Cięcie laserem, czyli FemtoLASIK (grubość płatka co najmniej 110 um), pozornie wydaje się lepsze, jednak praca lasera femtosekundowego wywołuje eksplozję tysięcy drobin gazu na całej powierzchni pod płatkiem, co przy jego podnoszeniu daje efekt podobny do zapięcia na rzep, a 60 sekund pracy femtolasera zwiększa ryzyko powikłań z powodu wysokiego ciśnienia w oku podczas zabiegu. Tymczasem LASIK z użyciem mikrokeratomu - to wytworzenie płatka tylko w 7 sekund, możemy też uzyskać cieńszy płatek o grubości tylko 90 um (SBK LASIK) a co za tym idzie skorygować większą wadę wzroku. Istota właściwa rogówki pozostaje gładsza i w lepszej kondycji po zabiegu SBK LASIK, niż w przypadku FemtoLASIK.

Lekarz po przeprowadzeniu specjalistycznych, badań kwalifikacyjnych indywidualnie dobiera metodę oraz wartość korekcji, dopasowując ją do potrzeb i budowy anatomicznej oka pacjenta.


OPIS STOSOWANYCH METOD:

1LASEK
Technika polegająca na odsunięciu nabłonka rogówki pomocą zastosowania roztworu alkoholu. Po zabiegu trzeba przez kilka dni nosić soczewkę kontaktową gdyż przez 2-3 doby po zastosowaniu metody LASEK, czasami odczuwa się niewielkie dolegliwości bólowe czy nadwrażliwość na światło. Wyraźne widzenie zostaje przywrócone w ciągu 1-2 tygodni.
2LASIK
Technika którą przeprowadza się w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje mechaniczne utworzenie płatka rogówki. Chirurg precyzyjnie nacina rogówkę przy pomocy mikrokeratomu z wymiennym nożem. Następnie odgina płatek i rozpoczyna się modelowanie wewnętrznych warstw rogówki laserem. Po zabiegu specjalista umieszcza płatek w pierwotnym położeniu. Metoda LASIK zmniejsza dyskomfort pozabiegowy pacjenta oraz skraca znacząco okres rekonwalescencji. Wyraźne widzenie jest już przywrócone w kilka dni po zabiegu.
3SBK-LASIK
Metoda SBK-LASIK łączy w sobie bezpieczeństwo metod powierzchownych z komfortem pacjenta i szybką rekonwalescencją wzrokową. Istotą metody SBK-LASIK jest utworzenie cieńszego niż w tradycyjnym zabiegu LASIK płatka rogówki. Cieńszy płatek i działanie lasera w powierzchownych warstwach rogówki zwiększają szansę na pozbycie się większych krótkowzroczności i astygmatyzmów oraz kombinacji tych wad u osób, u których tradycyjny LASIK był przeciwwskazany. Krótki czas stosowania kropli leczniczych i szybki powrót dobrej ostrości wzroku to niewątpliwe zalety tej metody.
4EPI-LASIK
Metoda EPI-LASIK to modyfikacja metody LASEK. W metodzie EPI-LASIK nie usuwamy nabłonka, lecz przy pomocy urządzenia zwanego epikeratomem tworzymy z niego uszypułowany płatek. Płatek odchylamy na czas laserowania, a następnie przykładamy ponownie, jako tzw. "naturalny opatrunek". Zakładamy soczewkę kontaktową na kilka dni. Ponieważ podczas tworzenia płatka nabłonkowego za pomocą epikeratomu nie jest używany alkohol (w przeciwieństwie do metody LASEK), proces regeneracji nabłonka jest łagodniejszy i dzięki temu dolegliwości bólowe po zabiegu są mniejsze niż przy metodzie LASEK.
5EBK
W metodzie EBK nie stosujemy alkoholu czy mikrokeratomu do odseparowania nabłonka. Za pomocą specjalnego urządzenia chirurg precyzyjne usuwa nabłonek, co jest niezwykle istotne dla rekonwalescencji i efektów po zabiegu, a następnie wiązka lasera modeluje kształt rogówki i zmienia jej moc optyczną. Odbudowa usuniętego nabłonka trwa około 3-4 dni. Po zabiegu zakładamy opatrunkową soczewkę kontaktową. Technika ta może być wykorzystywana u pacjentów z głęboko osadzonymi oczami, cienką rogówką czy oczekujących skrócenia czasu rekonwalescencji po zabiegu.