Powrót do pełnej sprawności po zabiegu wszczepu soczewki fakijnej Visian ICL jest szybki i bezbolesny. Dla większości osób okres rekonwalescencji nie przekracza jednego tygodnia ze względu na bardzo mały rozmiar otworu wymaganego do wszczepienia soczewki do oka.