WSKAZANIA DO INIEKCJI DOSZKLISTKOWYCH (TERAPII ANTY VEGF):


AMD (Age Related Macular Degeneration)


Stanowi główną przyczynę pogorszenia ostrości wzroku u osób po 50 roku życia w krajach wysokorozwiniętych.


AMD to choroba plamki – części siatkówki odpowiedzialnej za widzenie centralne. Prowadzi do pogorszenia widzenia, a z czasem do całkowitej utraty widzenia centralnego – utrudniając, a czasem uniemożliwiając wykonywanie codziennych czynności takich jak: czytanie, oglądanie telewizji, prowadzenie samochodu itd. Schorzenie charakteryzuje się powolnym i bezbolesnym postępem. Jednak w niektórych przypadkach


AMD może rozwijać się szybko, powodując nieodwracalną utratę wzroku w bardzo krótkim czasie – postać wysiękowa.


DME


Powikłania cukrzycy mogą dotyczyć każdej struktury w narządzie wzroku. Spośród powikłań cukrzycy główną przyczyną pogorszenia widzenia i utraty wzroku jest retinopatia cukrzycowa, która z różnym tempem progresji rozwija się u wszystkich chorych na cukrzycę.


Najczęstszymi bezpośrednimi przyczynami utraty wzroku są: krwotok oraz cukrzycowy obrzęk plamki (DME). DME jest najczęstszą przyczyną ślepoty wśród osób w wieku produkcyjnym.


Obecnie stosowaną strategią leczniczą jest wczesne wykrycie retinopatii, laserowa fotokoagulacja siatkówki oraz iniekcje wewnątrzgałkowe.


RVO


RVO to niedrożność naczynia (lub naczyń) żylnych w siatkówce oka spowodowana zakrzepem. Istnieją dwie postacie RVO: niedrożność żyły środkowej siatkówki (CRVO) i niedrożność gałęzi żyły środkowej siatkówki (BRVO). Jest to dość powszechne schorzenie naczyń, które – jeśli nie jest leczone – może prowadzić do ślepoty.


RVO może powodować obrzęk plamki, części siatkówki znajdującej się z tyłu oka, dzięki której możemy widzieć ostry obraz w centrum pola widzenia.


Leczenie RVO: iniekcje wewnątrzgałkowe.


INNE


Błona CNV w przebiegu wysokiej krótkowzroczności zwyrodniającej.


Błona CNV jako powikłanie innych chorób tylnego odcinka oka.


Błona CNV idiopatyczna.

family-580x303