angiografia

Badanie ocenia krążenie naczyniówkowo-siatkówkowe oraz choroby siatkówki i częściowo naczyniówki. Polega ono na dożylnym podaniu barwnika – fluoresceiny i wykonaniu następnie serii zdjęć dna oka. Angiografia fluoresceinowa umożliwia:


  • Ocenę krążenia siatkówkowe-naczyniówkowego, z uwidocznieniem cech niewidocznych w tradycyjnym badaniu okulistycznym
  • Ocenę stanu funkcjonalnego naczyń siatkówki i ich szczelności
  • Obecność uszkodzeń siatkówki i częściowo naczyniówki wynikających ze zmian zwyrodnieniowych lub zapalnych
  • Obecność anomalii naczyń, patologii naczyniowych powstających w przebiegu chorób siatkówki, np. powikłań ocznych w cukrzycy
  • Ocenę stosowanej terapii, np. fotokoagulacji laserowej

Badanie wymaga rozszerzenia źrenic.


Ryzyko powikłań po podaniu dożylnym barwnika jest bardzo małe. Najczęściej zdarza się uczucie nudności (krótko po podaniu preparatu), lecz objaw ten zwykle szybko ustępuje samoistnie. U niektórych pacjentów wystąpić może pokrzywka, świąd skóry, niewielka duszność. Objawem naturalnym, jest przejściowe olśnienie, wywołane światłem lampy błyskowej. Przez kilkanaście godzin po badaniu, utrzymywać się może zażółcenie powłok skórnych i spojówek oraz ciemne zabarwienie moczu (preparat ulega powolnej eliminacji poprzez filtrację nerkową).


Nie jest zalecane wykonywanie badania u kobiet w ciąży i karmiących, a także u pacjentów po przebytym świeżym zawale mięśnia sercowego. Jeżeli u badanego pacjenta występują cechy niewydolności nerek, wskazane jest przed badaniem angiograficznym przeprowadzenie konsultacji nefrologicznej.


Wskazania do wykonania badania angiografi to:


  • zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)
  • cukrzyca
  • zamknięcie naczyń żylnych
  • zapalenie tylnego odcinka oka
  • podejrzenie zmian rozrostowych