soct

Spektralna optyczna tomografia siatkówki (SOCT) to technika nieinwazyjnego badania, która pozwala uwidocznić najmniejsze nawet zmiany w siatkówce dając możliwość analizy przekrojów tkanki, analizy obrazu trójwymiarowego oraz tworząc mapy poszczególnych warstw siatkówki.


Obecnie SOCT stało się standardową techniką diagnostyczną w okulistyce, usprawniając proces wczesnej diagnostyki chorób oczu. Technika ta zrewolucjonizowała diagnostykę chorób plamki, stanowiąc bardzo cenne uzupełnienie dotychczas stosowanych metod, w tym angiografii fluoresceinowej. Jego wykonanie umożliwia:


  • wizualizację przekroju przez wybrane fragmenty dna oka – nieoceniona pomoc w diagnostyce różnicowej, monitorowaniu przebiegu choroby, kwalifikacji do zabiegów chirurgicznych, ocenie wyników leczenia operacyjnego
  • pomiar grubości siatkówki
  • pomiar grubości włókien nerwowych w pobliżu tarczy nerwu – możliwość monitorowania zmian jaskrowych
  • obiektywną analizę tarczy nerwu wzrokowego

Wielką zaletą tej techniki diagnostycznej jest jej nieinwazyjny charakter, co umożliwia badanie pacjentów ze znacznie obciążonym wywiadem dotyczącym chorób układu krążenia, z dysfunkcją nerek oraz kobiet ciężarnych. Główne wskazania do wykonania badania SOCT stanowią:


  • zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)
  • makulopatia cukrzycowa
  • otwory plamki
  • błony przedsiatkówkowe
  • obrzęk plamki
  • centralna retinopatia surowicza