jaskra

PERYMETRIA STATYCZNA I SWAP (BLUE ON YELLOW)


Komputerowe badanie pola widzenia zwane także perymetrią statyczną polega na wykreśleniu na schematach pola widzenia, czyli obszaru widzianego nieruchomym okiem.


Perymetria pozwala na precyzyjne określenie i zanalizowanie progu czułości siatkówki w różnych jej punktach w stosunku do poziomu prawidłowego. Badanie to wykazuje ewentualne ubytki ( zarówno miejsca jak i ich wielkość ) w polu widzenia.


Podczas badania komputerowego pola widzenia pacjent zostaje posadzony naprzeciw ekranu w kształcie półkuli. Jedno oko ma zasłonięte natomiast drugim patrzy prosto przed siebie. W momencie gdy na którejś z części ekranu pojawia się punkt świetlny natychmiast musi nacisnąć przycisk. Sygnały są rejestrowane przez komputer, który po zakończeniu badania sporządza wydruk pola widzenia ( ubytki w polu widzenia są zaznaczone ciemnymi plamami). Wydruk jest czytelny i łatwy w interpretacji.


Najczęstszym wskazaniem do wykonania badania jest jaskra.


Perymetria SWAP (blue on yellow) jest badaniem bardziej czułym w wykrywaniu wczesnych ubytków pola widzenia u osób młodych z podejrzeniem neuropatii jaskrowej.


HRT


HRT to nowoczesne nieinwazyjne badanie umożliwiające diagnostykę i monitorowanie zmian jaskrowych. Badanie polega na pomiarze grubości włókien nerwowych w pobliżu tarczy nerwu wzrokowego; dzięki porównaniu z normatywną bazą danych możliwe jest monitorowanie zmian jaskrowych oraz ocena ich progresji w czasie .


Badanie to pozwala także wykryć wczesne ubytki w warstwie włókien nerwowych, zanim spowodują one zmiany (mroczki) w badaniu pola widzenia.